Raspored dnevnih aktivnosti

Za vreme boravka dece u vrtiću organizuju se i smenjuju aktivnosti različitih karaktera: usmerene, slobodne igre; rekreativne pauze; boravak, igra i šetnja na otvorenom prostoru; ishrana dece kroz realizaciju 5 obroka: doručak, voćna užina, užina, ručak i užina. Podnevni odmor za decu koja imaju potrebe za istim, organizuje se od 11.30 do 13.30 časova, tj od 12.00 do 14.00 časova. Sve ove aktivnosti se planiraju i realizuju u zavisnosti od potreba dece, odnosno vaspitne grupe određenog uzrasta i vrtića.

Aktivnosti
06.00 – 07.30 Prijem dece, uz jutarnje aktivnosti i individualan pristup svakom detetu​
07.30 – 08.00 Jutarnje telesno vežbanje sa vežbama za korekciju​
08.00 – 09.00 Zadovoljenje higijenskih potreba i doručak​
09.00 – 10.00 Organizovane usmerene aktivnosti dece​
10.00 – 11.30 Voćna užina za decu i rekreativne aktivnosti, šetnja, boravak na otvorenom igra u dvorištu​
11.30 – 12.00 Priprema i užina​
12.00-14.00 Podnevni odmor za decu koja imaju potrebu za istim​
14.00 – 14.30 Priprema i ručak​
14.30 – 15.30 Specijalizovani programi za decu, plesne ili horske aktivnosti ,sportske i časovi engleskog ​
15.30 – 18.00 Organizovane i slobodne aktivnosti dece u skladu sa programom rada prateći interesovanja dece i individualni pristup svakom detetu kao i aktivnosti na otvorenom prostoru​