RAD SA DECOM DO 3 GODINE STAROSTI

 • Osnovni zadaci nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta do tri godine su unapređivanje celokupnog telesnog, intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja dece. Prioritetni zadaci nege i vaspitnog rada sa decom ovog uzrasta su:

  • Individualizacija u procesu  planiranja nege i vaspitanja

  • Posmatranje, praćenje i dokumentovanje dečjeg napredovanja u razvoju

  • Obezbeđivanje uslova neophodnih da se aktivnosti iz  domena rutina i nege obavljaju u opuštenoj, prijatnoj atmosferi

  • Unapređenje kvaliteta interakcije koja se tokom nege dešava između deteta i medicinske sestre – vaspitača, u cilju podsticanja sveukupnog razvoja deteta

  • Omogućavanje deci jaslenog uzrasta što bogatije socijalno iskustvo (organizovanjem zajedničkih aktivnosti sa decom vrtićkog uzrasta, odraslima različitih životnih dobi, iskustva, profesija…)

  • Otvaranje jaslica prema porodici – uključivanje porodice u sve segmente života i rada jaslica, izlaženje u susret potrebama dece i roditelja

  • Stručno usavršavanje medicinskih sestara

  • Pružanja podrške medicinskim sestrama-pripravnicima u procesu uvođenja u posao, kao i priprema za proveru savladanosti programa u Ustanovi i polaganje ispita za licencu kroz Aktiv pripravnika i mentora

  • Negovanje prakse timskog rada na nivou vrtića: zajedničke akcije vaspitača i medicinskih sestara

  • Timski rad na oplemenjivanju vaspitne sredine, kao i u izboru i realizovanju projekata na nivou radne jedinice

  Poštovanje i uvažavanje potreba, interesovanja i mogućnosti dece,kao i procena dostignutog stepena psihofizičkog razvoja pojedinca i grupe su osnova za planiranje vaspitno-obrazovnog rada. Osnovno polazište u procesu planiranja je stav da je svako dete specifična i neponovljiva individua, koju odlikuju lični potencijali (potrebe, temperament, iskustva, sposobnosti, veštine, stil učenja…). Različitost se prihvata i poštuje kao vrednost. Mere individualizacije su usmerene pre svega na jačanje samopouzdanja deteta, podizanje opšteg nivoa samostalnosti, obezbeđivanje društvene uključenosti i obezbeđivanje procesa učenja u vršnjačkom kolektivu.