DODATNI PROGRAMI

U našoj predškolskoj ustanovi realizuju se dodatni programi za decu, u skladu sa uzrastom dece i potrebama dece i roditelja. To su egleski jezik, ples, karate, a po potrebi se mogu organizovati i drugi. Svi programi se realizuju dva puta nedeljno, u pažljivo raspoređenim terminima. Osim karatea, svi programi su besplatni.

ENGLESKI

Učenje stranog jezika, kao i usvajanje jezika uopšte, pomaže razvoju mnogih kognitivnih i društvenih sposobnosti i podstiče kreativno razmišljanje kod dece.

Mnogobrojne su koristi učenja stranog jezika na ranom uzrastu, a jedna od glavnih olakšica učenja stranog jezika na tom uzrastu je ta što deca tada jezik uče lakše i brže, gotovo na isti način kao što usvajaju maternji jezik. Deca su kao „sunđeri“ i njihov mozak je tako konstruisan da nesvesno upija nove informacije, na sličan način kao što mi odrasli upijamo reči pesme ili melodiju. Takođe, mlađe učenike ne sputava strah od pravljenja grešaka, što starijim učenicima najčešće predstavlja prepreku da lako i dobro savladaju strani jezik. Izlaganje dece stranom jeziku, u ranom dobu, pomaže im da razviju „uvo“ za jezike i postignu što bolji izgovor kasnije u životu, kao i da lakše i brže nauče i druge strane jezike.

Učenje drugog jezika je konstantni mentalni trening, jer se kroz komunikaciju koristi više od jednog jezičkog sistema. Dokazano je da poznavanje dva ili više stranih jezika pomaže u zadacima rešavanja problema, kritičkog razmišljanja i slušanja, kao što podstiče i memoriju, koncentraciju i razvija sposobnost za rešavanje više zadataka. Deca koja znaju druge jezike takođe pokazuju znake povećane kreativnosti i mentalne fleksibilnosti. Pored uticaja na razvoj kognitivnih sposobnosti, učenje stranog jezika utiče i na postignuća u određenim oblastima, kao što je matematika.

Razna istraživanja su takođe dokazala da deca koja govore više od jednog jezika imaju razvijeniji osećaj empatije, jer govoriti drugi jezik ne zahteva samo jezičke veštine, već i sposobnost razumevanja perspektive drugih govornika, odnosno sagovornika. Poznavanje dva jezika podrazumeva međukulturalnu komunikaciju, te deca imaju priliku da postanu svesnija kulturne prirode, kao i da razumeju i cene kulturološke razlike, što im pomaže da budu otvorenija za različite načine razmišljanja i dozvoljava im da iskuse svet „novim očima“.

U našoj predškolskoj ustanovi deca uče engleski jezik počevši od 3. godine, na časovima koji se realizuju dva puta nedeljno. Osnovni koncept je učenje kroz pesme i igru, jer je to dokazano najbolji način prihvatanja stranog jezika i usvajanja novih informacija na ovom uzrastu. U skladu sa tim radi se po Oxford programu „Playtime“, kao i Oxford programu „Cookie and friends“. Oba programa sadrže tri nivoa i to: starter, nivo A i B nivo. Koriste se knjige kraćih priča na engleskom jeziku, kao i animirani filmovi, kako bismo decu što lakše i bolje približili temama koje se obrađuju. Glavni protagonisti priča su mačak Cookie i majmum Monkey koji decu, kroz svoje dogodovštine upoznaju sa novim sadržajima. Koriste se i Cookie i Monkey puppets, plišane lutke nalik lutkama u pozorištu. Jedna od bitnih komponenti ovog programa su i fleš kartice sa pojmovima koji se obrađuju, a koje se koriste u raznim igrama kako bi deca brže i lakše usvojila nove reči. Teme su raznovrsne i uče se pojmovi poput boja, igračaka, delova tela, garderobe, hrane, životinja i slično. Takođe, kao što je ranije pomenuto, ne manje važan element programa je muzika. U radu se koristi poseban disk, sa pesmama za svaku temu, a po nivoima programa.

Časovi engleskog jezika su vrlo sadržajni, realizuju se u skladu sa uzrastom dece i njihovim potrebama, a kroz igru i pesmu deca se tokom časova istovremeno i zabavljaju i uče.

PLES

Deca na muziku reaguju pokretima, odnosno kinetičkim odgovorom na ritam i zvuk, što budi njihovu radoznalost kako telo funkioniše. S toga se smatra de je jako bitno uz muziku, izborom teme i metode podučavanja plesnih aktivnosti, održavati njihovu radoznalost kinetičkog izraza i kretanja, koje deca dobijaju još u ranom detinjstvu.

Program plesnih aktivnosti sprovodi se sa ciljem uvođenja u uzbudljive i zabavne aktivnosti, koje će deci pomoći da se razviju fizički, mentalno, emocionalno i društveno. Zapravo, ples je jedan od najboljih načina stimulacije dečije kreativnosti kroz ritam, pokret i pesmu.

Ples je kombinacija razvoja fizičkih sposobnosti, kreativnog otkrivanja i izražavanja ideja kretanja. Na plesnim aktivnostima primenjuju se elementi tradicionalne igre, klasičnog i modernog baleta, kao i plesa.

Tradicionalne igre najčešće se interpertiraju u vidu kružnih igara – kola uz poseban režim koraka, a uz pratnju ritma određene, tradicionalne muzike. Važnost tradicionalne igre se ogleda i u upoznavanju dece sa kulturom i nacionalnim nasleđem. Neke od tadicionalnih igara prilagođenih dečijem uzrastu sa kojima se deca upoznaju su:

„Kraljevo kolo“

„Ja posejah lubenice“

„Dunje ranke“

„U Milice duge treoavice“

„Divna, divna“

„Kolo vodi Vasa“

„Katanka“

Klasičnim i modernim baletom podstiče se pravilno držanje tela kod dece, a ujedno i istezanje i jačanje njihove muskulature. Pokretima klasičnog i modernog baleta unapređuje se i razvijanje koordinacije kod dece. Ovim programom uče se osnove elemenata:

„Plie“

„Tandi“

„Grand batman“

„Balans“

„Piruet“

Ples ima za cilj da pruži deci priliku da se izraze kroz individulane pokrete uz sticanje veština upravljanja sopstvenim telom, kao i razvijanje osećaja ritma pokreta i glumačkih sposobnosti. Obuhvaćeni su sledeći plesovi za decu:

„Skočko“

„Kružni ples“

„Ide maca oko tebe“

„Ringe raja“

„Kaubojski ples“

„Oki boki“

„Zeka Rodžer“

„Engleski valcer“

HOR I PEVANJE

Muzika i pevanje svakodnevno se realizuje kao sastavni deo programa rada i od velikog su značaja za razvoj dece predškolskog uzrasta. Pre svega, muzika utiče na nas odrasle, pa i na decu fiziološki, odnosno aktiviraju se delovi mozga i luče hormoni koji izazivaju osećaj zadovoljstva. Pored toga, muzičko obrazovanje utiče na sveukupni razvoj deteta. Pozitivno delovanje se ogleda kroz poboljšanje koncentracije, slušne pažnje, pamćenja, kao i na sposobnost verbalnog fluentnog izražavanja misli, razvijanja i izražavanja kreativnosti. Takođe, mnogobrojne studije rezultirale su saznanjima da je muzika na ranom uzrastu u direktnoj vezi sa kasnijim postignućima u oblasti matematike, čitanja i pisanja.

            Muzikalnost je kod neke dece urođena osobina koju ona spontano ispoljavaju, ali je muzikalnost i nešto što se može muzičkim obrazovanjem podsticati, kako bi se svako dete u njoj pronašlo i naučilo da je ispolji.

U našoj Ustanovi se hor i pevanje, odnosno muzičko obrazovanje realizuje dva puta nedeljno, u pažljivo raspoređenim terminima u odnosu na druge dodatne programe. Osnovni zadaci muzičkog obrazovanja za decu predškolskog uzrasta su:

  • upoznavanje dece sa izgledom instrumenata,
  • upoznavanje dece sa zvukovima različitih instrumenata,
  • podsticanje sposobnosti razlikovanja zvukova instrumenata,
  • podsticanje razvoja sluha,
  • podsticanje osećaja za ritam,
  • podsticanje muzičke memorije,
  • podsticanje muzičkog kreativnog izražavanja,
  • sticanje iskustva nastupa pred grupom,
  • sticanje navike slušanja kvalitetne muzike, odnosno klasične muzike i muzike namenjene deci.

KARATE

Za zainteresovanu decu i roditelje, u prostorijama naše predškolske ustanove realizuje se i karate, dva puta nedeljno, a grupe se formiraju u odnosu na uzrast, potrebe dece i broj prijavljenih učesnika. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem obrasca koji roditelji mogu zatražiti od vaspitača deteta, jer je reč o fakultativnom dodatnom programu, koji po želji finansiraju roditelji.

Kako je za celokupni razvoj deteta važno da se sa fizičkim vežbama počne što ranije i u što većem obimu, pored svakodnevnih fizičkih aktivnosti koje deca imaju u našim vrtićima, Ustanova podržava i saradnju sa karate klubom „Vitez“.

Stručnjaci karate kluba rade po programu, koji je osmišljen tako da početni treninzi sadrže vežbe koje su pre svega usmerene na razvoj motorike, koordinacije i ravnoteže. Pored toga, cilj je sticanje baze za kasnije treniranje karatea, kao i drugih timskih i individualnih sportova. Polaznicima je obezbeđena dobra zabava, rekreacija i podsticaj psihofizičkog razvoja. U cilju jačanja motivacije dece, polaznicima je dostupna i nabavka kimona, a takođe deca se mogu ostvariti i kao takmičari na reprezentativnom nivou.

U prostorijama vrtića deteta, karate realizuju dugogodišnji sportisti sa zapaženim rezultatima, a glavni trener je i višestruki prvak države i profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Karate klub „Vitez“ je jedan od najboljih karate klubova u Srbiji, sa najbrojnijim takmičarskim pogonom.