PRIPREMNO PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • U celodnevnom trajanju boravka realizuje se  i rad sa decom u godini pred polazak u školu, odnosno pripremno predškolski program, sa zadacima:

  • stvaranje uslova za podršku dečjem razvoju i napredovanju kroz igru i učenje

  • podsticanje samostalnosti kod dece, kroz razvoj svesti o sebi i drugima, kao i kroz izgrađivanje radnih navika

  • jačanje socio-emocionalne kompetencije

  • stvaranje uslova za bogaćenje dečjeg životnog iskustva kreiranjem podsticaja za dečju aktivnost i učenje

  • podrška razvoju intelektualnih funkcija i operacija: mišljenje, govor, pamćenje, opažanje i mašta
  •  podrška fizičkom razvoju

  • uvažavanje i podsticanje prirodne dečje radoznalosti, potrebe za saznavanjem i proširivanjem iskustava

  • podrška u sistematizaciji spontanih dečjih saznanja o neposrednom okruženju i formiranje stavova i ponašanja u pravcu razvijanja ekološke svesti kod dece

  • podsticanje stvaralačkog i kreativnog izražavanja

  • razvijanje početnih matematičkih pojmova

  • podsticanje komunikativne i stvaralačke upotrebe govora

  • razvijanje interesovanja za književne sadržaje namenjene deci

  • priprema za usvajanje pismenosti (predveštine za čitanje i pisanje, kao što su: glasovna analiza i sinteza, prostorna i vremenska orjentacija, grafomotorika… )

  • razvoj sposobnosti razumevanja značenja napisanog

  • negovanje saradnje sa roditeljima

  • prihvatanje i negovanje kulturnih, etničkih, verskih i drugih specifičnosti dece…

  Pored programa vaspitno-obrazovnog rada uključujući i Pripremno predškolski priogram, u Ustanovi se realizuju Program preventivno zdravstvene zaštite i Program zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Unapređivanje rada u okviru gore navedenih zadataka postižemo raznovrsnom i sadržajnom saradnjom sa društvenom sredinom, kao i aktuelnim sadržajima i raznovrsnim oblicima rada Programa stručnog usavršavanja, čime idemo u susret novim tendencijama u radu sa decom predškolskog uzrasta.