Kung Fu Panda

Edukativne radionice

Unapređivanje saradnje sa porodicom i njeno aktivno uključivanje u život i rad vrtića, ostaje jedan od prioritetnih zadataka u radu “Kung fu Pande”.Tokom 2019. godine, obuhvaćeno je više od 150 roditelja, koji su uzeli učešće na nekoj ili više radionica/sastanaka.

Na osnovu analize evaluacionih listića, koje roditelji dobijaju nakon realizacije nekog od pomenutih oblika rada, uvideli smo da postoji veliko interesovanje za realizaciju radionice na temu “Agresivnost kod dece”, te je tokom naredne radne godine u planu realizacija iste.

Tokom godine, u realizaciji stručnih saradnika vrtića, realizuju se brojne edukativne radionice, predavanja i tematski sastanci za roditelje. Vodilja u odabiru tema je ispitivanje potreba i interesovanja roditelja, kao i uvažavanje istih. Praksa je da se radionice i sastanci na najtraženije teme ponavljaju svake godine, kao što su:

  • “ Pozitivna disciplina”
  • “Priprema dece za polazak u školu” i

“Podrška deci u prvim danima škole”

Pored navedenog, saradnja sa porodicom podrazumeva i uključivanje roditelja u planiranje i realizaciju odabrane teme/projekta na nivou vrtića, učešće u realizaciji kreativnih radionica/igraonica za decu i roditelje, realizaciju sportskih dana u vrtiću, oplemenjivanje i uređivanje prostora, prikupljanje i izradu igrovnog materijala, uključivanje roditelja na planu priprema proslava, priredbi, predstava, kao i uključivanje u mnoge druge aktivnosti u vrtiću.