Sva su deca Pandići Zato smo omogućili BESPLATAN Engleski BESPLATAN Hor BESPLATAN Ples Vrtić za svu našu decu PPU Kung Fu Panda

1. partizanska 5g

Beograd,Krnjača

060/4.999.660

Uprava svih vrtića

Pon- pet: 08:30 - 16:30

Subotom i nedeljom ne radimo

Kung Fu panda

Napravljen za decu

Predškolska ustanova „Kung-fu Panda“ je osnovana jula 2016. godine kao odgovor na  potrebu roditelja da za svoju decu obezbede sigurno mesto ispunjeno ljubavlju za srećno odrastanje, dok su oni na poslu. Tridesetogodišnje vaspitačko, pedagoško iskustvo u radu sa decom i vođenje Predškolske ustanove „Boško Buha Palilila“, kao direktor i pomoćnik direktora u periodu od 2007. do 2016. Godine, bila je dovoljna garancija roditeljima o kvalitetu i načinu rada naše Ustanove po najvišim pedagoškim standardima.

Od 1.9.2016. godine su počela sa radom dva naša vrtića, u sedištu Ustanove „Kung-fu Panda 1“, na Zrenjaninskom putu 62a), Krnjača i izdvojenom odeljenju „Kung-fu Panda 2“, na Zrenjaninskom putu 149 a), Borča.

Kako bi izašli u susret potrebama roditelja, u aprilu 2017. godine otvaramo naš treći vrtić u Kotežu, 8.Sutjeska 32 C „Kung-fu Panda 3“, a u septembru 2017. “Kung-fu Panda 4“ u Obrenovcu. Sagledavajući potrebe roditelja i dece, u aprilu 2018. spremno dočekujemo decu u vrtiću „Kung-fu Panda 5“, Krnjača kod Metroa i od maja 2018.“Kung-fu Panda 6“ u Borči. Zbog povećanog interesovanja i potreba roditelja, u septembru 2018. proširili smo svoje kapacitete u vrtiću „Kung-fu Panda 3“ u Kotežu, a juna 2019. godine isto je učinjeno u objektu “Kung-fu Panda 4“ u Obrenovcu.

Naša misija

 • Ustanova koja teži da obezbedi kvalitetne i podsticajne uslove za razvoj svih potencijala dece predškolskog uzrasta.
 • Važno nam je da su deca tokom boravka u vrtiću zadovoljna i bezbedna
 • Idemo u korak sa savremenim dostignućima vaspitno-obrazovne teorije i prakse
 • Nastojimo da uvažimo potrebe i interesovanja dece i porodice
 • Negujemo profesionalizam u radu i timski rad
 • Razvijamo partnerski odnos sa porodicom i društvenom sredinom
 • Obezbeđujemo stalno stručno usavršavanje svih zaposlenih

VIZIJA NAŠE USTANOVE

 • ŽELIMO I HOĆEMO DA BUDEMO:

  Ustanova koja permanentno radi na unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada sa decom,kroz podršku,podsticaj i praćenje napredovanja dece u učenju i razvoju kroz igru kao najprirodniji način dečijeg odrastanja.

  Nastojaćemo da unapredimo:

  • Neposredni vaspitno-obrazovni rad sa decom
  • Sredinu za učenje i razvoj
  • Saradnju sa porodicom
  • Praćenje i posmatranje dečijeg napredovanja u razvoju i učenju

   Na putu razvoja naše Ustanove oslanjamo se na profesionalan pristup u radu,dugogodišnje iskustvo naših stručnih saradnika,mentora vaspitača i mentora med.sestara vaspitača i primere dobre prakse.

 • Važno nam je da su deca tokom boravka u vrtiću zadovoljna i bezbedna
 • Idemo u korak sa savremenim dostignućima vaspitno-obrazovne teorije i prakse
 • Nastojimo da uvažimo potrebe i interesovanja dece i porodice
 • Negujemo profesionalizam u radu i timski rad
 • Razvijamo partnerski odnos sa porodicom i društvenom sredinom
 • Obezbeđujemo stalno stručno usavršavanje svih zaposlenih

MI ŽELIMO I HOĆEMO DA BUDEMO VRTIĆ PO MERI SVAKOG DETETA I RODITELjA

Organizaciji sredine za učenje i razvoj poklanja se velika pažnja. Kroz proces samovrednovanja u ovoj oblasti nastojimo da sagledamo potencijale sredine u kojoj deca borave i rastu, ali i da je unapredimo brižljivim planiranjem akcija koje će dovesti do približavanja željenim kvalitetima prakse. Opredeljenje nam je da sredina za učenje i razvoj bude što sličnija kućnoj/porodičnoj, bezbedna, čista, umereno topla i svetla, vedrih boja, ne previše bučna, sa nameštajem i podlogama prilagođenim potrebama male dece, stimulativna ali jednostavna, sa dovoljno prostora za kretanje i igru, sa predviđenim prostorom za grupne aktivnosti, ali i mestima za osamljivanje. Nastojimo da u ponudi igračaka i sredstava za rad sa decom budu različiti materijali (prirodni i veštački, struktuirani i nestruktuirani), igračke uzrasno odgovarajuće i razvojno podsticajne. U meri u kojoj to odlike prostora i nameštaj dozvoljavaju, nastojimo da sve što je u sobi bude dostupno deci. Na zidovima i panoima su, kada god je to moguće, sadržaji vezani za rad sa decom izloženi u visini dečjih očiju. U  jaslicama i vrtiću   prostor je struktuiran po centrima interesovanja. Stalnom napredovanju   će  doprineti , praksa stručnih razmena između vrtića i jaslica i bogato stručno usavršavanje  koje ima za cilj unapređenje profesionalnog razvoja zaposlenih.

Nastojaćemo da unapredimo:

  • Neposredni vaspitno-obrazovni rad sa decom
  • Sredinu za učenje i razvoj
  • Saradnju sa porodicom
  • Praćenje i posmatranje dečijeg napredovanja u razvoju i učenju

   Na putu razvoja naše Ustanove oslanjamo se na profesionalan pristup u radu,dugogodišnje iskustvo naših stručnih saradnika,mentora vaspitača i mentora med.sestara vaspitača i primere dobre prakse.

 • Važno nam je da su deca tokom boravka u vrtiću zadovoljna i bezbedna
 • Idemo u korak sa savremenim dostignućima vaspitno-obrazovne teorije i prakse
 • Nastojimo da uvažimo potrebe i interesovanja dece i porodice
 • Negujemo profesionalizam u radu i timski rad
 • Razvijamo partnerski odnos sa porodicom i društvenom sredinom
 • Obezbeđujemo stalno stručno usavršavanje svih zaposlenih